InstagramYT Bielenda Professional

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, iż w ramach projektu „katalogi detaliczne w wersji EN″ realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE” dofinansowanego w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-12-445/11 firma Bielenda ogłasza zapytanie ofertowe na wydruk 400 szt. katalogu detalicznego w wersji językowej angielskiej.
Termin składania ofert upływa: 16.12.2013 do godz. 12.00

zapytanie

Newsletter dla profesjonalistów: